loading

Bezpečnostní pokyny

Pokyny

Provozní řád

Vaše bezpečnost je pro nás prvořadá.

Bezpečnostní pokyny pro návštěvníky

 • Uvnitř arény musí mít každý skokan na ruce ID pásku (její barva určuje konec skákání).
 • Buďte vhodně (pohodlně a sportovně) oblečeni. Bez protiskluzových ponožek je skákání zakázáno!
 • Skákejte v rámci svých schopností!
 • Neskákejte na bezpečnostní žíněnky, které zakrývají konstrukci trampolín a pružiny!
 • Na jedné trampolíně může skákat pouze jedna osoba - max. 120 kg.
 • Neběhejte a nestrkejte se na trampolínách.
 • Zákaz chytání, šplhání a věšení se na oplocení a jakékoliv vyvýšené žíněnky nebo sítě!
 • Zákaz skákání a přelézání přes zábradlí, konstrukce a zídky ohraničující sportoviště.
 • Skákání rizikových skoků je možné pouze pod vedením trenéra.
 • Při dopadu na trampolínu mějte ruce podél těla, bradu tlačte k hrudníku a mějte zavřená ústa.
 • Vždy se řiďte instrukcemi personálu Jumpareny.
 • Při odpočinku na vyvýšeninách je nutné věnovat pozornost ostatním skákajícím!
 • Skákaní z plošin je možné pouze pokud na dané trampolíně nikdo neskáče.
 • Míče jsou určeny pouze k házení. Neohrožujte jimi ostatní skákající.
 • Dbejte zvýšené pozornosti při skákání do Molitanového Moře, neschovávejte se v něm.
 • Na konci uhrazeného času opusťte skákací prostor!
 • Zákaz požívání nápojů, potravin a žvýkaček na trampolínách!
 • Před skákáním odložte všechny ostré předměty – šperky, opasky, klíčenky, hodinky, prstýnky, náramky, klíče. Cenné předměty si uložte do úschovných boxů.
 • Dbejte zvýšené opatrnosti při skákání s dioptrickými brýlemi – doporučujeme je sundat.
 • Neodkládejte na trampolíny žádné předměty ani oblečení!
 • Nezdržujte se na matracích kolem trampolín.
 • Při opakovaném porušování bezpečnostních pravidel, si provozovatel vyhrazuje právo vykázat návštěvníka ze sportovního areálů.
 • Jakékoli úrazy či poškození zařízení v prostoru Jump-areny hlaste personálu.
 • Návštěvníci, vstupující do areálu, a především Jump-areny tak činí z vlastní vůle a na vlastní nebezpečí. Nároky na jakékoliv odškodné ze strany provozovatele areálu jsou vyloučeny.

Celý návštěvní řád  si můžete přečíst zde.

Udělejte radost dárkovým poukazem
Udělejte radost dárkovým poukazem
Poukaz platí na všechny služby. Nezapomenutelné zážitky pro děti i dospělé!